TKRCD SANAL AKADEMİ

''Current et accurate...''

(Güncel ve Doğru...)

 

KOLOREKTAL HASTALIKLAR

 

 

 

Modül: Kolon Kanseri

Ayhan Kuzu/Ersin Öztürk

 

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

Ayhan Kuzu

Neden kolon kanseri incelenmeli

Ayhan Kuzu

Tarihçe

Ayhan Kuzu

Embryoloji

Ayhan Kuzu

Anatomi – (Açık ve MIS anatomisi)

Ayhan Kuzu

Fizyoloji

Ersin Öztürk

Karsinogenezis ve prekanseröz lezyonlar

İsmail Gögenur

Kolon polipleri

Metin Keskin

Tanı – klinik evreleme- ameliyat öncesi hazırlık

Ersin Öztürk

Radyolojik evreleme

Türk Radyoloj Derneği

Yayılım yolları

Ayhan Kuzu

Cerrahi tedavi prensipleri

Ayhan Kuzu

Yerleşim yerine göre cerrahi tedavi (2D/3D Animasyon Açık + MİS)

Ayhan Kuzu

Cerrahi teknik – Açık cerrahi teknik (video)

 

Çıkan kolon

Neriman Şengül

Hepatik kolon

Ayhan Kuzu

Transvers kolon

Cem Terzi

Splenik kolon

 

İnen kolon

Cem Terzi

Sigmoid kolon

Erhan Akgün

Total abdominal kolektomi

Ayhan Kuzu

 

 

 

 

Cerrahi teknik – Laparoskopik teknik (video)

 

Çıkan kolon

Dursun Buğra- Ersin Öztürk

Hepatik kolon

Cihangir Akyol

Transvers kolon

Metin Keskin

Splenik kolon

Mustafa Öncel

İnen kolon

Feza Karakayalı

Sigmoid kolon

Tayfun Yoldaş

Total abdominal kolektomi

Ahmet Rencüzoğulları

 

 

Cerrahi teknik – Robotik teknik (video)

 

Sağ kolon

Bilgi Baca

Transvers kolon

İsmail Hamzaoğlu

İnen kolon

Emre Balık

Sigmoid kolon

Tayfun Karahasanoğlu

 

 

Takip nasıl olmalı?

Özgen Işık

Literatür derlemesi

Ayhan Kuzu/Cihangir Akyol

Erken evre kansere yaklaşım - Endoskopik teknik (ESD - EMD)

Emre Görgün

Multiviseral rezeksiyon (video)

 

Splenik fleksura

Ayhan Kuzu

Rektosigmoid kanser

Cihangir Akyol

Kolon Ca

Emre Canda

 

 

Komplikasyonlar ve tedavileri

Cemil Çalışkan

Makroskopik patolojik değerlendirme

Işınsu Kuzu

Adjuvan / Neoadjuvan tedavi

Güngör Utkan

Kolon cerrahisine akılcı alet kullanımı- uygun stapler seçimi

Medtronic

Kolon cerrahisine akılcı alet kullanımı- enerji cihazları

Medtronic

Olgu sunumu

Ayhan Kuzu/Ersin Öztürk

 

 

Modül: Malign kalın bağırsak tıkanıklığı

Mustafa Ateş

 

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

Mustafa Ateş

Tedavi - nonoperatif

Hasan Bektaş

Tedavi - cerrahi

İsmail Cem Eray

Onkolojik sonuçlar

Mustafa Ateş

Olgu sunumu

Mustafa Ateş

 

 

Modül: Rektum Kanseri- Mezorektal eksizyon

Cem Terzi/Bilgi Baca

 

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

Ayhan Kuzu

Tarihçe

Adil Baykan

Embryoloji

Ayhan Kuzu

Anatomi – (Açık ve MIS anatomisi) / TME dışındaki planlar

Ayhan Kuzu

Tanı – klinik evreleme- ameliyat öncesi hazırlık

Emre Canda

Radyolojik evreleme

Mehmet Yörü Bulut

Yayılım yolları

Ayhan Kuzu

Cerrahi tekniğin sonuçlar üzerindeki etkisi

Ayhan Kuzu

Cerrahi eğitimin onkolojik sonuçlar üzerindeki etkisi

Ayhan Kuzu

Kimlere radyoterapi verelim? Kısa vs Uzun

Cem Terzi

Neoadjuvan tedavi protokolleri

Bülent Karabulut

TME / PME Cerrahi teknik (2D/3D Animasyon Açık + MİS)

Ayhan Kuzu

Cerrahi teknik – Açık cerrahi teknik – TME / PME (video)

 

Splenik fleksura düşürülmesi

Erhan Akgün

TME

Cem Terzi

Parsiyel mezorektal eksizyon

Tahsin Çolak

Cerrahi teknik – Laparoskopik teknik – Splenik fleksura / TME / PME (video)

 

Splenik fleksura düşürülmesi

Emre Canda- Ayça Gültekin

TME

Feza Karakayalı - Tayfun Yoldaş

Parsiyel mezorektal eksizyon

Mustafa Öncel

İntersfinkterik rezeksiyon

Ayhan Kuzu

Cerrahi teknik – Robotik teknik – Splenik fleksura / TME / PME (video)

 

Splenik fleksura düşürülmesi

Tayfun Karahasanoğlu

TME

Bilgi Baca

Parsiyel mezorektal eksizyon

Emre Balık

 

 

Aşağı AR’da koruyucu ostomi endikasyon ve tipleri

Mustafa Haksal

Cerrahi teknik – TaTME (video)

Bülent Cavit Yüksel

Makroskopik patolojik değerlendirme

Işınsu Kuzu

Literatür - Derleme

Cem Terzi/Emre Canda

Erken evre kanserde lokal eksizyon yeterli mi ?

Ayhan Kuzu

Erken evre kansere yaklaşım - Endoskopik teknik (ESD - EMR)

Emre Görgün

Erken evre kanserde transanal cerrahi (TEO – TAMİS)

Emre Canda

Komplikasyonlar ve tedavileri

Cem Terzi

Rektum kanserinin lokorejyonel nükslerine yaklaşım

Cem Terzi, Emre Canda

Rektum cerrahisinde akılcı alet kullanımı- uygun stapler seçimi

Ethicon

Rektum cerrahisinde akılcı alet kullanımı- enerji cihazları

Ethicon

Olgu sunumu

Cem Terzi/Bilgi Baca

 

 

Modül: Rektum Kanseri- Abdominoperineal rektum rezeksiyonu

Ayhan Kuzu

 

 

 

 

Distal rektum kanserinin özellikleri

Ayhan Kuzu

Hangi hastalara APR gerekir?

Mustafa Ali Korkut

Anatomi

Ayhan Kuzu

Ekstralevator APR - cerrahi teknik (2D/3D Animasyon)

Ayhan Kuzu

Ekstralevator APR – cerrahi teknik (video)

 

Laparoskopik

Emre Balık

Litotomi

Mustafa Ali Korkut

Prone

Ayhan Kuzu

Gretfli

İsmail Cem Eray

 

 

Makroskopik patolojik değerlendirme

Ayhan Kuzu

Komplikasyonlar ve tedavileri

Tahsin Çolak

Takip nasıl olmalı?

Özgen Işık

Onkolojik sonuçlar

Tayfun Karahasanoğlu

Nonoperatif tedavi mümkün mü ?

Cemil Çalışkan

Olgu sunumu

Ayhan Kuzu

 

 

Modül: Metastatik Kolorektal Kanser

Cem Terzi

 

 

 

 

Karaciğere metastatik kanser

Kaan Karayalçın

Akciğere metastatik kanser

Hakan Kutlay

Periton ve omentum anatomisi

Ayhan Kuzu

Sitoredüktif cerrahi

Cem Terzi

HİPEK

Cem Terzi

Sistemik metastazlar (diğer) yaklaşım

Volkan Özben

Onkolojik palyatif tedavi

Şuayip Yalçın

Cerrahi palyatif tedavi

Tayfun Bişgin

Olgu sunumu

Cem Terzi

 

 

Modül: Herediter Kolorektal Kanser

Abdullah Zorluoğlu

 

 

 

 

Genetik danışmanlık

Elçin Bora

FAP/MYH

Ayhan Kuzu

Lynch Syndrome/HNPCC

Abdullah Zorluoğlu

Peutz-Jeghers

Osman Güner

Diğerleri

Volkan Tümay

Olgu sunumu

Abdullah Zorluoğlu

 

 

Modül: Presakral tümörler

Erman Aytaç

 

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

Erman Aytaç

Klinik bulgular ve Tanı

Erman Aytaç

Tedavi - Benign (kist, meningocel, vs)

 

Tedavi - Malign (Kordoma, teratoma, vs)

Abdullah Böyük

Olgu sunumu

Abdullah Böyük

 

 

Modül: Desmoid tümörler

Volkan Özben

 

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

Volkan Özben

Klinik bulgular ve Tanı

Volkan Özben

Tedavi

Volkan Özben

Olgu sunumu

Volkan Özben

 

 

Modül: İnce bağırsak tümörleri

 

 

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

Ömer Faruk Özkan

Klinik bulgular ve Tanı

Ömer Faruk Özkan

Tedavi

 

Olgu sunumu

 

 

 

Modül: Gastrointestinal stromal tümör (GİST), leiomyoma

Cem Kaan Parsak

 

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

Orçun Yalav

Klinik bulgular ve Tanı

Orçun Yalav

Tedavi

Cem Kaan Parsak

Olgu sunumu

Cem Kaan Parsak

 

 

Modül: GİS Lenfoma

Abdullah Oğuz

 

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

Muhittin Yaprak

Klinik bulgular ve Tanı

Muhittin Yaprak

Tedavi

Abdullah Oğuz

Olgu sunumu

Abdullah Oğuz

 

 

Modül: İntestinal nöroendokrin tümörler

Pars Tunçyürek

 

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

İlknur Bayraktar

Klinik bulgular, tanı ve ameliyat öncesi hazırlık

İlknur Bayraktar

Tedavi

Pars Tunçyürek

Olgu sunumu

Pars Tunçyürek

 

 

Modül: Crohn Hastalığı

Ahmet Rencüzoğulları

 

 

 

 

Crohn hastalığı

Ahmet Rencüzoğulları

Epidemiyoloji, etyoloji, patoloji

Ahmet Rencüzoğulları

Klinik

Ahmet Rencüzoğulları

Tanı yöntemleri

Murat Törüner

Medikal tedavi

Murat Törüner

Cerrahi tedavi  (video)

 

Striktüroplasti

Ahmet Rencüzoğulları

İleoçekal rezeksiyon

Feza Remzi

İnce bağırsak rezeksiyon

Neriman Şengül

 

 

Takip

Murat Törüner

Anal Crohn Hastalığı

Feza Remzi

Diğer GİS tutulumu (duodenum – özofagus)

Yılmaz Güler

Ekstraintestinal bulgular

Serkan Şengül

Olgu sunumu

Ahmet Rencüzoğulları

 

 

Modül: Ülseratif kolit

İsmail Hamzaoğlu

 

 

 

 

Epidemiyoloji, etyoloji, patoloji

İsmail Hamzaoğlu

Klinik

İsmail Hamzaoğlu

Tanı yöntemleri

Hülya Hamzaoğlu

Ameliyat öncesi hazırlık

Erman Aytaç

ÜK – Crohn ayırıcı tanısı (klinik – radyolojik – endoskopik – patolojik)

Hülya Hamzaoğlu

Medikal tedavi

Hülya Hamzaoğlu

Elektif cerrahi tedavi

Feza Remzi

Elektif cerrahi ameliyatlar (video)

 

TPC-IPAA

Feza Remzi

TAC-IRA

İsmail Hamzaoğlu

 

 

Acil cerrahi tedavi

Ahmet Rencüzoğulları

Takip – kanser riski

Feza Remzi

Poşit

Erman Aytaç

İndetermine kolit - yaklaşım

Feza Remzi

Ekstraintestinal bulgular

Necdet Fatih Yaşar

Olgu sunumu

İsmail Hamzaoğlu

 

 

Modül: Diğer Kolitler

Ahmet Rencüzoğulları

 

 

 

 

İnfeksiyöz (Shigella, amoeba, E. Coli 0157. C. difficile, CMV, Salmonella, typhus, TB, Campylobacter, Yersinia)

İsmail Alper Tarım

İskemik

Tayfun Bişgin

Radyasyon (kolitis, proktit ve enterit)

Ahmet Rencüzoğulları

Nötropenik

Sezgin Zeren

Diğer (kollejenöz, mikroskopik, diversiyon, lenfositik)

Samet Bozkurt

Olgu sunumu

Ahmet Rencüzoğulları

 

 

Modül: Divertiküler hastalık

Fahrettin Acar

 

 

 

 

Epidemioloji, etyoloji, patoloji

Nuri Okkabaz

Klinik

Nuri Okkabaz

Tanı yöntemleri

Nuri Okkabaz

Tedavi - Divertikülozis

Nuri Okkabaz

Tedavi - Divertikülit, komplike olmayan (rezeksiyon, yaş)

Ömer Topçu

Tedavi - Divertikülit, komplike (perforasyon, abse, fistül, striktür)

Fahrettin Acar

Tedavi - Divertiküler kanama

Bülent Cavit Yüksel

Olgu sunumu

Fahrettin Acar

 

 

Modül: Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı (intusepsiyon – volvulus)

Ahmet Keşşaf Aşlar

 

 

 

 

Epidemioloji, etyoloji, patoloji

Erdinç Kamer

Klinik

Erdinç Kamer

Tanı yöntemleri

Ahmet Keşşaf Aşlar

Tedavi

Ahmet Keşşaf Aşlar

Kolonik psödoobstrüksiyon (Ogilvie’s syndrome)

Çiğdem Aslan

Olgu sunumu

Ahmet Keşşaf Aşlar

 

 

Modül: Derin (pelvik) endometriozise yaklaşım

Bilgi Baca

 

 

 

 

Epidemioloji, etyoloji, patoloji

Bilgi Baca

Klinik

Bilgi Baca

Tanı yöntemleri

Bilgi Baca

Tedavi (video)

 

Pelvik

Bilgi Baca

Sağ kolon

Ersin Öztürk

Olgu sunumu

Bilgi Baca

 

 

Modül: Alt GİS kanaması

Özgen Işık

 

 

 

 

Epidemioloji, etyoloji, patoloji

Özgen Işık

Klinik

Özgen Işık

Tanı yöntemleri

Özgen Işık

Tedavi

Özgen Işık

Olgu sunumu

Özgen Işık

 

 

Modül: Mezenter Hastalıkları

Yusuf Sevim

 

 

 

 

Kitle lezyonları - Panükulit

Yusuf Sevim

Vasküler hastalıklar

Erdinç Çetinkaya

Olgu sunumu

Yusuf Sevim

 

 

Modül: Apendiks hastalıkları

Erdinç Kamer

 

 

 

 

Epidemiyoloji, etyoloji, patoloji

Turan Acar

Klinik

Erdinç Kamer

Tanı yöntemleri

Turan Acar

Tedavi

Erdinç Kamer

Olgu sunumu

Erdinç Kamer

 

 

Modül: Apendiks tümörleri

Abdullah Böyük

 

 

 

 

Epidemiyoloji, etyoloji, patoloji

Tayfun Yoldaş

Klinik

Tayfun Yoldaş

Tanı

Tayfun Yoldaş

Tedavi  (SRC-HİPEK)

Abdullah Böyük

Onkolojik sonuçlar

Abdullah Böyük

Olgu sunumu

Erman Aytaç

 

 

Modül: Diğer konular

Tahir Özer

 

 

 

 

Travma

Tahir Özer

Pediatrik (Hirschsprung’s, anorectal malformations)

Aydın Yağmurlu

Enterik fistül

Tahir Özer

Açık karın yönetimi

Tahir Özer

İrritabıl bağırsak sendromu

Ayhan Kuzu

Presakral kanamalara yaklaşım

Feza Remzi

 

 

 

 

Modül: Kolonoskopi

, Serdar Karaca

 

 

Uygulama

 

 

 

Modül: Kolorektal anastomoz teknikleri

Tahsin Çolak

 

 

 

 

Yara iyileşmesi

Feza Karakayalı

Anastomoz kaçağını artıran faktörler

Mustafa Öncel

Açık Cerrahi

Tahsin Çolak

Mimimal invaziv cerrahi

Emre Balık

Doku perfüzyonu

Emre Balık

 

 

 

 

Modül: Genel konular

Ahmet Rencüzoğulları

 

 

 

 

Kolorektal cerrahide nükleer tıp uygulamaları

Özlem Küçük

Açık kolorektal cerrahide anestezi yaklaşımı

Menekşe Özçelik

Laparoskopik kolorektal cerrahide anestezi yaklaşımı

Menekşe Özçelik

Proktolojik vakalarda anestezi yaklaşımı

Menekşe Özçelik

Mekanik bağırsak temizliği

Şiyar Ersöz

Kolorektal cerrahide antibiyotik kullanımı

Erman Aytaç

Kolorektal cerrahide CAE

Ahmet Rencüzoğulları

Ağrı yönetimi

Enver Özgencil

Psikiyatri- Onkolojik hastalarda tanı, tedavi ve veda (ölümcül hasta) hasta ve hasta yakınlarına yaklaşım

Hakan Kumbasar

Hasta güvenliği

Emre Balık

Minimal invaziv cerrahide acces ve teknik alt yapı

Feza Karakayalı

Minimal invaziv cerrahide el aletleri

Mustafa Haksal

Minimal invaziv cerrahi komplikasyonlarına yaklaşım

Cihangir Akyol

ERAS

İsmail Gögenur

Cerrahi öncesi ameliyathane hazırlığı

Nuri Okkabaz

Enerji cihazları çalışma mekanizmaları

 

 

 

PROKTOLOJİK HASTALIKLAR

 

 

 

Modül: Temel konular

 

Perianal bölge anatomisi

Ayhan Kuzu

Anal bölge fizyolojisi

Ersin Öztürk

 

 

Modül: Hemoroidal hastalık

İlker Sücülllü

 

 

 

 

Etyoloji, patogenez, epidemiyoloji, sınıflama, tanı, ayırıcı tanı

İlker Sücüllü

Eksternal hemoroidal hastalık tedavisi

İlker Sücüllü

Nonoperatif tedavi

 

Medikal

Tuncay Yılmazlar

Ofis prosedürleri

Hedef Özgün (Cem Terzi)

Cerrahi tedavi

 

Klasik hemoroidektomi

Bülent Menteş

Stapler hemoroidopeksi

Abdullah Zorluoğlu

DAHL+ RAR

İlker Sücüllü

Lazer

Sezai Leventoğlu

Enerji cihazları

İlker Sücüllü

Literatür güncellemesi

Sezai Leventoğlu

Özel durumlar

 

Akut hemoroidal hastalık (internal hemoroidal tromboz, akut hemoroidal kriz)

Neriman Şengül

Gebelik, varis, İBH, Hematolojik hastalıklar

Neriman Şengül

Komplikasyonlar: anal darlık, diğerleri

Bülent Menteş

Olgu sunumu

İlker Sücülllü

 

 

Modül: Anal fissür

Sezai Leventoğlu

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

Etyoloji, patogenez, epidemiyoloji, sınıflama, tanı, ayırıcı tanı

Sezai Leventoğlu

Medikal tedavi

Neriman Şengül

Girişimsel tedavi

Sezai Leventoğlu

Cerrahi tedavi

Uğur Sungurtekin

Literatür güncellemesi

Sezai Leventoğlu

Özel durumlarda tedavi (İBH, Hematolojik hastalıklar, süpüratif)

Uğur Sungurtekin

Olgu sunumu

Sezai Leventoğlu

 

 

Modül: Perianal apse

Tahsin Çolak

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

Etyoloji, patogenez, epidemiyoloji, sınıflama, tanı, ayırıcı tanı

Tahsin Çolak

Tedavi

İsmail Cem Eray

Fournier gangreni

Tuncay Yılmazlar

Özel durumlar

Özgen Işık

Olgu sunumu

Tahsin Çolak

 

 

Modül: Perianal fistül

Ersin Öztürk

Bu modül sonunda katılımcılar anal kanalda fistüle yol açan mekanizmaları, fistülün oluşum mekaniğini, tedavi prensiplerini öğreneceklerdir. Anal kontinensi koruyarak fistül tedavi seçenekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Video destekli sunumlarla farklı cerrahi seçeneklerini, bunların hangi fistüllerde kullanılabileceğini ve bu tekniklerin temelini oluşturan prensipleri göreceklerdir.

 

 

 

Etyoloji, patogenez, epidemiyoloji, sınıflama, tanı, ayırıcı tanı

Ersin Öztürk

Tedavi prensipleri - klasik yöntemler

Sezai Leventoğlu - Bahadır Ege

Tedavi prensipleri- ilerletme flepleri

Uğur Sungurtekin

Tedavi prensipleri- LAFT

Cem Terzi- Ersin Öztürk

Tedavi prensipleri- LİFT

Ahmet Keşşaf Aşlar

Tedavi prensipleri- VAAFT

Ersin Öztürk

Tedavi prensipleri- Dolgu maddeleri- OTC klip

İsmail Cem Eray

Tedavi prensipleri- Core out fistuletcomy (fistul-sicion)

İlker Sücüllü

Tedavi prensipleri- yeni uygulamalar (kök hücre, kıkırdak, vb)

Ersin Öztürk

Rektovajinal fistül

Feza Karakayalı

Literatür güncellemesi

Ersin Öztürk

Özel durumlarda tedavi (İBH, Hematolojik hastalıklar)

Neriman Şengül

Olgu sunumu

Ersin Öztürk

 

 

Modül: Pilonidal sinüs

Serdar Yüceyar

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

Etyoloji, patogenez, epidemiyoloji, sınıflama, tanı, ayırıcı tanı

Serdar Yüceyar

Fenol uygulaması

Osman Doğru

Akut apse tedavisi

Serdar Yüceyar

Klasik yöntemler (eksizyon, flep, mikrosinüzektomi vb) (video)

 

Eksizyon

Serdar Yüceyar

Flep

Ayhan Kuzu

Mikrosinüzektomi

Serdar Karaca

 

 

Yeni uygulamalar (PRP, EPSİT, lazer vb) (video)

 

EPSİT

Cihangir Akyol

Lazer

Ersin Öztürk

Olgu sunumu

Serdar Yüceyar

 

 

Modül: Hidradenitis süpürativa

Emre Balık

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

Etyoloji, patogenez, epidemiyoloji, sınıflama, tanı, ayırıcı tanı

Emre Balık

Tedavi seçenekleri

Metin Keskin

Olgu sunumu

Emre Balık

 

 

Modül: Pruritis ani ve deri hastalıkları

Tugan Tezcaner

Öğrenme hedefleri:

 

Etyoloji, patogenez, epidemiyoloji, sınıflama, tanı, ayırıcı tanı

Tugan Tezcaner

Tedavi prensipleri

Tugan Tezcaner

Olgu sunumu

Tugan Tezcaner

 

 

Modül: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Onur bozbıyıkar

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

Etyoloji, patogenez, epidemiyoloji, sınıflama, tanı, ayırıcı tanı

Onur Bayraktar

Bakteriyal (Chlamydia, T. Pallidum, N. gonorrhea)

Onur Bayraktar

Viral (HPV, HIV, LGV, HSV)

Onur Bayraktar

Paraziter

Onur Bayraktar

Olgu sunumu

Onur Bayraktar

 

 

Modül: Pelvik taban hastalıkları

Feza Karakayalı- Ayça Gültekin

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

Etyoloji, patogenez, epidemiyoloji, sınıflama, tanı, ayırıcı tanı

Ayça Gültekin

Tanı yöntemleri - anorektal fizyoloji

Metin Keskin

Defekografi, MR defekografi endikasyon ve değerlendirilmesi

Nuray Haliloğlu

Prolapsus, Soliter rektal ülser - Konservatif tedavi

Ayça Gültekin

Prolapsus cerrahisi (video)

 

Delorme

Ersin Öztürk

Altemeir

Murat Çakır

Frykman

Mustafa Ateş

Ventral meş rektopeksi

Ayça Gültekin

 

 

Rektosel, enterosel - Konservatif tedavi

Sezai Leventoğlu

Rektosel, enterosel - cerrahi tedavi (video)

 

Transperineal

Sezai Leventoğlu

Transabdominal

Feza Karakayalı

Transabdominal

Ayça Gültekin

 

 

Levator ani sendromu - Tedavi yöntemleri

Ayça Gültekin

Obstrükte defekasyon - Konservatif ve cerrahi tedavi yöntemleri

Feza Karakayalı

Pelvik organ prolapsusu- Konservatif ve cerrahi tedavi yöntemleri

Feza Karakayalı

Kolonik inertia- kabızlık

Erman Aytaç

Biofeedback ve anal fizyoterapi

Emre Balık

Olgu sunumu

Feza Karakayalı- Ayça Gültekin

 

 

Modül: Fekal inkontinens

İsmail cem Eray

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

Etyoloji, patogenez, epidemiyoloji, sınıflama, tanı, ayırıcı tanı

İsmail cem Eray

Tanı yöntemleri - anorektal fizyoloji - USG- su tutma testi

Metin Keskin

Konservatif tedavi yöntemleri (ilaç – irrigasyon vs)

Mustafa Ateş

Tedavi – obstetrik anal sfinkter hasarında cerrahi

Ayhan kuzu

Tedavi – stimülasyon yöntemleri (SSS, TSS)

Emre Canda

Tedavi- diğer invazif yöntemler

Emre Canda

Aşağı anterior rezeksiyon sednromu

Süphan Ertürk

Olgu sunumu

İsmail cem Eray

 

 

Modül: Anorektal travma/Yabancı cisim

Wafi Ataallah

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

Etyoloji – epidemiyoloji

Wafi Ataallah

Klinik belirti ve bulgular - değerlendirme

Wafi Ataallah

Konservatif ve cerrahi tedavi yöntemleri

Wafi Ataallah

Olgu sunumu

Wafi Ataallah

 

 

Modül: Anal kanser

Gökhan Çipe

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

Gökhan Çipe

Klinik bulgular, tanı ve ameliyat öncesi hazırlık

Gökhan Çipe

Yayılım yolları

Emre Sivriköz

Prekanseröz lezyonlar

Emre Sivriköz

Anal intraepithelial neoplazi (AIN)

Volkan Doğru

Paget hastalığı

Osman Bozbıyık

Tedavi yöntemleri

Gökhan Çipe

Tedavi sonrası takip

Gökhan Çipe

Olgu sunumu

Gökhan Çipe

 

 

Modül: Epidermoid kanser (yassı hücreli kanser, kloakojenik, basaloid, ve transitional kanser)

Ercan Gedik

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

Ercan Gedik

Klinik bulgular ve Tanı

Ercan Gedik

Tedavi yöntemleri

Ercan Gedik

Olgu sunumu

Ercan Gedik

 

 

Modül: Melanoma

Tuncay Yılmazlar

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

İnsidans, etyoloji, epidemiyoloji

Tuncay Yılmazlar

Klinik bulgular ve Tanı

Tuncay Yılmazlar

Tedavi yöntemleri

Tuncay Yılmazlar

Olgu sunumu

Tuncay Yılmazlar

 

 

Proktolojik ameliyatlar  öncesi hazırlık

Hedef Özgün

 

 

AKADEMİK EĞİTİM

 

 

 

Temel biyoistatistik

Atilla Elhan

Araştırma tipleri ve klinik araştırmalar

Ayhan Kuzu

Kanıta dayalı tıp

Cem Terzi

Etik

Tahsin Çolak

 

 

EBSQ Hazırlık

Mustafa Öncel

 

 

EBSQ ve EBSQ-C almak neden önemli?

Mustafa Öncel

EBSQ-C başvuru süreci nasıl tamamlanır?

Erman Aytaç

EBSQ-C sınavı nasıl yapılıyor?

Ayça Gültekin

EBSQ-C hazırlığı için nasıl hazırlanmalı, bunun için e-öğrenme nasıl kullanılır?

Nuri Okkabaz

Örnek makale diseksiyonu

Mustafa Öncel

 

 

STOMA OKULU

 

 

 

Modül-1: Anatomi, stoma endikasyonları ve çeşitleri

Doç.Dr. Nuri Okkabaz

Öğrenme Hedefleri:

 

ANATOMİ

 

Gastrointestinal Sistem Anatomisi

Prof.Dr. Ayhan Kuzu

Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi

Prof.Dr. Ayhan Kuzu

STOMA ENDİKASYONLARI

 

Enfektif süreçler ile ilgili

Prof.Dr. İlker Sücüllü

Neoplastik süreçler ile ilgili

Dr. Miraç İlker Pala

Travmatik süreçler ile ilgili

Dr. Gökhan Yılmaz

STOMA ÇEŞİTLERİ

 

Geçici stoma

Doç.Dr. Mustafa Haksal

Kalıcı stoma

Doç.Dr. Nuri Okkabaz

İleostomi

Sadettin Er

Özefagostomi

Doç.Dr. Fevzi Cengiz

Jejunostomi

Doç.Dr. Murat Yılmaz

Çekostomi

Dr. Öğr. Üyesi Turan Acar

Kolostomi

Dr. Tayfun Bişgin

 

 

Akılcı ürün kullanımı-15 dakika

 

 

 

Modül-2: Ameliyat öncesi bakım ve cerrahi teknik

Doç.Dr. Mustafa Haksal

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

Aydınlatılmış onam

Doç.Dr. Erdinç Kamer

Bilgilendirme ve eğitim

Doç.Dr.Zehra Göçmen Baykara

Ameliyat öncesi bağırsak hazırlığı

Doç.Dr.Erdinç Çetinkaya

Stoma bölgesinin işaretlenmesi

YOİHD

Stoma ve yara bakım hemşireliği (Yasal ve Etik Boyutları)

Prof.Dr. Ayişe Karadağ

İleostomi açılması (teknik detay ve ipuçları)

Doç.Dr.Erdinç Kamer

Kolostomi açılması (teknik detay ve ipuçları)

Doç.Dr.Erdinç Çetinkaya

Akılcı ürün kullanımı-12 dakika

 

 

 

Modül-3: Ameliyat sonrası bakım ve eğitim

Dr Öğgr Üyesi Deniz Harputlu

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

Ameliyat sonrası erken dönemde bakım

Hemşire. Aysel Ören Hint (YOİHD)

Uzun süreli bakım

 

Stomayı değerlendirme

YOİHD

Stomaya uygun torba/adaptör sisteminin belirlenmesi

YOİHD

Peristomal cilt temizleme, bariyer sprey uygulama, pudra uygulama, stoma çapını ölçme, adaptörü stomanın çapına uygun ölçüde kesme

YOİHD

Tek parçalı ostomi torbasını uygulama

YOİHD

Çift parçalı ostomi torbasını uygulama

 

Ostomi torbası bakımı (boşaltma, klemp yerleştirme, torba değiştirme)

Doç.Dr. Satı Ünal

Kendini algılama ve beden imajı

Doç.Dr. Duygu Hiçdurmaz

Sosyal izolasyon

Doç Dr Satı Demir

Cinsellik

Doç.Dr. Sultan Ayaz Alkaya

İbadet

Dr.Öğr.Üyesi Tuğba Şengül

Beslenme ve sıvı dengesi

Dr.Öğr.Üyesi Hatice Karabulut

Stoma bakım malzemeleri

Hemşire Durucan Aydın

Stomalı bireyin sosyal yaşama uyumu

Hatice Karabulut

Çocuklarda stoma tipleri ve cerrahi müdahale

 

Çocuklar için ürünler, ebeveyn danışmanlığı

 

Akılcı ürün kullanımı- 15 dakika

 

 

 

Modül-4: Komplikasyon yönetimi

Doç.Dr. Cihangir Akyol

Öğrenme hedefleri:

 

 

 

Konstipasyon, diyare, gaz, yüksek çıktılı stoma

Hemşire Yasemin Köşker

İskemi, nekroz

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Koç

Kanama

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Koç

Mukokutanöz ayrışma

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Koç

Prolapsus

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Koç

Retraksyion

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Koç

Stenoz

Hemşire Yasemin Köşker

Granülom, ülserasyon, ödem

Hemşire Yasemin Köşker

Cilt irritasyonu

Prof.Dr. Emre Canda

Cilt erozyonu

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Harputlu

Alerji

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Harputlu

Follikülit ve pyoderma gangrenozum

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Harputlu

Dermatit ve psödovariköz lezyonlar

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Harputlu

Kısa bağırsak sendromunda stoma kullanımı

Doç.Dr.Cihangir Akyol

Akılcı ürün kullanımı-10 dakika