TKRCD SANAL AKADEMİ

''Current et accurate...''

(Güncel ve Doğru...)

 

Değerli üyelerimiz, bilginin hızla değiştiği günümüzde muhakkak ki Sanal Akademi’deki bilgiler de eskiyecek veya değerini yitirecek ve en nihayetinde güncelleme / düzeltme gerekecektir. Böyle bir durumda aşağıdaki formu kullanarak bizleri uyarmanızı önemle istirham ederiz.